پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

آپ تو دیت | Up to date

Up to Date

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

دومیسیل | Domicile

Domicile

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

کلایر | Claire

Claire

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

لوتا | Lotta

Lotta

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

هوم گالری | Home Gallery

Home Gallery

 
تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه